Năm Năm Tháng Tháng

Chu du qua thời gian và nơi chốn cùng Tản Mạn Kiến Trúc

Chương trình sắp diễn ra

Tìm hiểu về lịch sử Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Thành phố

9:00-12:00 Chủ Nhật ngày 16-06-2024

Ghé thăm các dinh thự thuộc gia tộc Hui Bon Hoa, phân tích đặc điểm kiến trúc, phong cách, lịch sử gia đình trong mối tương quan với lịch sử thành phố.

9:00-12:00 Chủ Nhật ngày 16-06-2024