Năm Năm Tháng Tháng

Chu du qua thời gian và nơi chốn cùng Tản Mạn Kiến Trúc

Chương trình sắp diễn ra

Tìm hiểu về lịch sử Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Thành phố

Trong buổi gặp mặt của Câu lạc bộ Sum Sê, chúng ta có dịp trò chuyện cùng khách mời Christina Schwenkel, giáo sư nhân học và nghiên cứu Đông Nam Á. Thông qua các nghiên cứu của cô về kiến trúc và quy hoạch không gian tại các thành phố Việt Nam thời hậu chiến, đặc biệt là Hà Nội và Vinh, chúng ta cùng tìm hiểu những cách tiếp cận đặc biệt của ngành nhân học trong việc nghiên cứu kiến trúc từ góc độ con người.