/BÓC TÁCH/

Chuỗi bài viết truy lại lịch sử xây dựng phức tạp tại các cụm công trình cụ thể. Các thay đổi trong hoạt động thiết kế và xây dựng, bao gồm việc lựa chọn phong cách, vật liệu, công nghệ,... minh họa cho một loạt các thay đổi trong bối cảnh kinh tế, xã hội mà thành phố trải qua trong các giai đoạn lịch sử khác nhau.

Khởi đi từ những thảo luận đầu tiên vào năm 1868 về một khu chợ mới, mãi đến năm 1914 chợ Bến Thành mới được hoàn thiện. Sự ra đời của Chợ Bến Thành tựa như một giấc mơ trở thành sự thật, giấc mơ của gần năm thập kỷ tranh luận và kiếm tìm giải pháp xây dựng thành phố. 

Bài viết truy lại lịch sử xây dựng tại khu đất ngày nay thuộc trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Lịch sử xây dựng của cụm công trình minh họa cho các giai đoạn kiến trúc khác nhau, từ đầu thời kỳ thuộc địa đến giai đoạn hiện đại trong những năm 1960.

Khu vực Công trường Quốc tế - Hồ Con Rùa trải qua nhiều thay đổi về thiết kế và công năng. Cùng lật giở từng lớp lịch sử chồng lấp khám phá những đổi thay của thành phố, cảnh quan và con người.

Chùa Khải Tường, nơi Hoàng đế Minh Mạng ra đời, đã hoàn toàn biến mất song lại chứa nhiều chỉ dấu quan trọng cho lịch sử Sài Gòn - Gia Định và miền Nam nói chung.